ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΣΑΕ

https://sesae.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΑ-ΜΕΛΗ-ΤΟΥ-ΣΕΣΑΕ.pdf